ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง ได้ดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2557 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ดาวโหลด งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2557

 

แสดงความคิดเห็น