องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวโหลด

แสดงความคิดเห็น