องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

  • ขนาด 1 ตัน
  • ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
  • ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา
  • เป็นรถช่วงยาว

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ถึง 23 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด และยื่นซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับตำบล อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ถึงเวลา 16.30 น.

กำหนดเปิดใบเสนอราคาในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนในติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ กองคลัง ในราคาชุดละ 800 บาท ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น