ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : คลองดินส่งน้ำเพื่อการเกษตร

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณจุดเริ่มต้นคลองส่งน้ำพลังงานไฟฟ้า ไปถึงหนองเพลี้ยหลาบ หมู่ที่ 7, 8 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

Download the PDF file ดาวโหลดประกาศ.

แสดงความคิดเห็น