ชื่อโครงการ เทคอนกรีตเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายข้างบ้านนายสมพงษ์ ไชยชาติ ไปบ้านนางนวนจันทร์ วงค์ฤทธิ์ หมู่ที่ 10 ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

Download the PDF file ดาวโหลดประกาศ.

แสดงความคิดเห็น