ประกาศ การกำหนดการชำระค่าภาษีอากร และค่าธรรมเนียม ประจำปี 2558

แจ้งกำหนดการชำระภาษีอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2558 ตามรายละเอียดที่กฏหมายกำหนด

กำหนดการชำระค่าภาษีอากร และค่าธรรมเนียม ประจำปี 2557

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง ขอแจ้งกำหนดการชำระภาษีอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2557 ตามรายละเอียดที่กฏหมายกำหนด