โครงการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการ เสริมสร้าง ความเข้มแข็งบทบาทสตรี ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการเสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง จัดงานโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้พิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 3 ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด