โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ วัดป่าแดนสวรรค์ บ้านหนองคำน้อย ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560

โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำเพื่อสาธารณประโยชน์

โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำเพื่อสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา จัดขึ้นใน วันที่ 28 กรกฎาคม 2560  ณ ลำห้วยอ้อย บ้านหนองคำ หมู่ที่ 13 ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการ เสริมสร้าง ความเข้มแข็งบทบาทสตรี ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด