117522

117510

117511

117513

117516

117517

117518

117519

117520

117521

117523

117524_0

โครง​การพ่นหมอกควันควบคุม​และป้องกันโรคไข้เลือดออก​ ปี​ 2562″ ระหว่างเดือน กรกฎาคม​ 2562 ในพื้นที่ตำบลภูเขา​ทอง​ทั้ง​ 17​ หมู่บ้าน