ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง รวมใจปลูกป่า ณ วัดป่าแดนสวรรค์วนาราม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

แสดงความคิดเห็น