องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง จัดกิจกรรม ปั่นจักรยานรณรงค์ให้ประชาชนชาวตำบลภูเขาทองใช้สิทธิ์ “ออกเสียงประชามติ” ร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นเพิ่มเติม ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559

 

แสดงความคิดเห็น