องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง จัดงานโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้พิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 3 ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

 

#กองสวัสดิการสังคม อบต.ภูเขาทอง

แสดงความคิดเห็น