โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำเพื่อสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

จัดขึ้นใน วันที่ 28 กรกฎาคม 2560  ณ ลำห้วยอ้อย บ้านหนองคำ หมู่ที่ 13 ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

โดย องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง ร่วมกับ อำเภอหนองพอก ส่วนราชการและพี่น้อง

แสดงความคิดเห็น