โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นและการเข้าถึงสิทธิทางกฎหมาย
ณ ห้องประชุม อบต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

แสดงความคิดเห็น