มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จังหวัดร้อยเอ็ด มามอบเครื่องกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภค ประจำปี 2559
ณ ศาลาประชาคมหมู่ 3. บ้านหนองคำน้อย วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

http://www.pohtecktung.org

แสดงความคิดเห็น