เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560

ณ วัดป่าแดนสวรรค์ บ้านหนองคำน้อย ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง ขอขอบคุณท่านนายอำเภอหนองพอก ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. พี่น้องประชาชน น้องๆนักเรียน โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทุกท่านครับ

แสดงความคิดเห็น