อ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่ ตั้งอยู่ระหว่าง ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด และตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

แสดงความคิดเห็น