อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง เป็นอ่างเก็บน้ำที่อยู่ระหว่าง ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด และอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

แสดงความคิดเห็น