องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทองมีความประสงค์จะ ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 8,080,000 บาท (แปดล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)

Download the PDF file รายละเอียดเพิ่มเติม.

แสดงความคิดเห็น